System gwarancyjny

Gwarantujemy, że uzyskasz wizę z naszym pośrednictwem lub zwrócimy wszelkie koszty wizowe. Sprawdź nas!


Korzystając z serwisu WizaSerwis.pl masz pewność otrzymania wizy za naszym pośrednictwem lub całkowity zwrot poniesionych kosztów. Nie ponosisz żadnego ryzyka. 

W przypadku odmowy otrzymania wizy otrzymasz zwrot:

  • naszego pośrednictwa
  • opłat wizowych
  • opłat kurierskich

Nie gwarantujemy 100% otrzymania wizy gdyż ta decyzja należy do konsula. Posiadamy jednak niezbędne doświadczenie, wiedzę i możliwości, które umożliwiają nam skuteczne działania w pośrednictwie wizowym.

Zwrot kosztów nie obejmuje sytuacja kiedy:

  • pomimo naszych próśb otrzymujemy niekompletne lub niewłaściwie dokumenty
  • wnioskujesz o wizę, którą konsulat przyznaje wg własnych reguł i istnieje ryzyko, że otrzymasz np. wizę na krótszy termin (informujemy Cię wcześniej)
  • zatajasz ważne informacje do uzyskania wizy np. list gończy, zatargi z prawem, obecność w Izraelu (ubiegając się o wizę do niektórych krajów arabskich), problemy dyplomatyczne (persona non grata w danym kraju) itp.
     

UWAGA! Nasz gwarancja nie obejmuje starania się o wizy do USA, Australii, Turkmenistanu, Algierii i zaproszeń do Iranu oraz Uzbekistanu.

W przypadku wizy amerykańskiej obowiązkowa jest bezpośrednia rozmowa z konsulem. W przypadku wizy turkmeńskiej oraz w/w zaproszeń zgodę wydaje odpowiednie MSZ.